ผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล,  Intelligent Building Cable,

www.cablethailand.com   
 สายไฟชนิดแบน (Ribbon or flat cable),  สายไฟฟ้าใช้ความร้อน (Heating wire),  Cat.5e / Cat.6 Patch Cable,  สาย LAN RJ-45,  สายเคเบิลแกนร่วม (Coaxial cable),  SCSI 1, 2, 3 cable,
 ทุกเครื่องจะเชื่อมต่อผ่ายฮับและใช้สาย UTP (Unshielded Twisted Pair),  Multimedia cable,  ผู้จัดหาบริการอินเตอร์เน็ต (Internet Services),  จำหน่ายสายไฟ, จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า,  ป้องกันสัญญาณรบกวน และมีฉนวนด้ายนอกเป็นยาง,  จำหน่ายสายไฟ, จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า,
Home
New Products
Promotion
Product Search
  By ID
By Name / Keyword
Products
Control Cable Control Cable
Unshield
With Shield Foil
With Shield Foil + Braid
Communication Cable
Special Cable
Others
Network Cable Network Cable
Structured Cabling System
Fiber Optic Cabling System
Computer Cable
Cable Assemblies
Rack - Open Rack
Rack - Standard Rack
Rack - Wall Mount
Rack - Rack Accessories
Tools & Accessories
Building Cable Building Cable
Building and Audio
Fire Alarm
UTPCAT5E Cable
Coaxial Cable
Security/Alarm Cables
Tools & Accessories
Member Login
Catalog Request
Dealer List
Tech Support
About Us
  Company Profile
  Site References
  Channel Link Performance Guarantee
  Certificates
Contact Us
Links


Promotion List 

 
 Adaptors / Baluns,


สินค้าจัดรายการพิเศษขณะนี้
 ท่อร้อยสาย,ระบบทางเดินสายไฟ,

Promotion!

ดาวน์โหลด Price List - สาย LAN UTP, FTP, SFTP, Flexible cable:  

http://cablethailand.com/pdf/UTP-09-2018.pdf

  สาย Cat.6,
 Multipairs, (traids, quads) individual foil shield and overall foil shield,
 Thin Coaxial ความยาวโดยรวมของสายทั้งหมดจากเครื่องต้นทางถึงเครื่องปลายทางต้องไม่เกิน 180 เมตร,
 Computer Network Cable,  สาย LAN RJ-45,  ฮับ (Hub) เป็นอุปกรณ์สำคัญในการเชื่อมโยงสัญญาณของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเข้าด้วยกัน, สำหรับ ท่านที่สนใจต้องการแคตตาล็อกสินค้า และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ บจก. เค.พี. เทรดดิ้ง กรุ๊ป
โทร 02-7352500 ทุกวันทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 8.30 -17.00 น.  และ วันเสาร์ 8.30 - 12.00 น
Web Links: 9apartment.com | Bangsaiagro.com | kpgroupthailand | stapana.net |
thaiedtechnology.com | pinnacle-mall | en.9apartment.com | mastercolour-paint.com | atresidence.com
 สีดำหุ้มอีกชั้น จะมีอยู่ 2 แบบด้วยกันคือ อย่างหนา (thick) อย่างบาง (thin),
Home | New Products | Promotion | Products | Tech Support | Dealer | About Us | Contact Us
Copyright ©  2003-2008 Cablethailand.com. All right reserved.
 สายเคเบิลอาคาร (Building cable),  สายนำสัญญาณ คอมพิวเตอร์ และติดตั้งระบบไฟฟ้า,